Selecteer een pagina

Cursisteninfo

Klik op één van onderstaande onderwerpen
Onze Missie

De Centra voor Volwassenen Onderwijs van VIVA – die een provinciale werking kennen – bieden diverse opleidingen aan, verspreid over tal van vestigingsplaatsen in de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Ze streven er naar om elke volwassen cursist op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden naar de certificering van zijn opleiding.

Centraal in onze CVO staat de cursist die vanuit een professionele, maatschappelijke of persoonlijke nood een opleidingsbehoefte wenst te vervullen, in het kader van levenslang en levensbreed leren.

Laagdrempeligheid, persoonlijke ontwikkeling en creatieve ontplooiing zijn sleutelbegrippen in het leerproces dat op deskundige en enthousiaste wijze wordt aangeboden door pedagogisch onderlegde leerkrachten.

Als centra die gespecialiseerd zijn in praktijkgerichte opleidingen binnen de studiegebieden huishoudelijk onderwijs en mode, streven we naar een uniek evenwicht tussen klassikale en geïndividualiseerde begeleiding.

Als toekomstgerichte opleidingscentra kiezen we voor de uitbreiding van ons opleidingsaanbod en staan we open voor samenwerkingsverbanden met diverse partners.

Inschrijvingsgeld

Inschrijvingsgeld

Geldig vanaf 1 januari 2015:
Geen vrijstelling: 1,50 €/lestijd
Gedeeltelijke vrijstelling: 0,30 €/lestijd
Volledige vrijstelling 0 €/lestijd,

Het te betalen inschrijvingsgeld per opleiding vind je hieronder.

 

Samenstelling van het inschrijvingsgeld vanaf 01-01-2015

Inschrijvingsgelden: volgens het decreet volwassenenonderwijs vanaf 1 januari 2015: 1,50 € per lestijd.

Vrijstellingen van het inschrijvingsgeld:
– 0,30 € per lestijd voor cursisten met een gedeeltelijke vrijstelling
– 0 € per lestijd voor cursisten met een volledige vrijstelling

Ingrediënten, grondstoffen en cursusgeld
Deze verschillen van CVO tot CVO.
De correcte prijzen kan je steeds terugvinden op de website van de betrokken CVO’s.

Kortingen, vrijstellingen en premies

 

Je kan in bepaalde gevallen een volledige vrijstelling  of een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen.
Daarvoor moet je het juiste document bezorgen aan je CVO.
Ontdek hier van welke vrijstelling je kan genieten, hoeveel je betaalt, welke documenten geldig zijn, en hoe je ze verkrijgt.

http://onderwijs.vlaanderen.be/vrijstelling-van-inschrijvingsgeld-in-het-volwassenenonderwijs

 

Zorg dat u bij uw inschrijving in het bezit bent van een recent vrijstellingsattest, niet ouder dan 2 weken

 

Dubbele aanmoedigingspremie

Het bedrag van de aanmoedigingspremie kan worden verdubbeld als je tijdens je loopbaanonderbreking een opleiding volgt. Die verdubbeling blijft beperkt tot de duur van de opleiding en tot zolang je in aanmerking komt voor de aanmoedigingspremie.

De volgende opleidingen komen in aanmerking voor een dubbele aanmoedigingspremie:
Een opleiding die door de Vlaamse overheid wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend. Dit betreft in hoofdzaak opleidingen die georganiseerd worden door een opleidingsverstrekker die erkend is krachtens het Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers of van het Besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten.

Vakantieregeling 2016-2017

Download hier de vakantieregeling 2016-2017(PDF).

Lesdata tweewekelijkse cursussen 2016-2017

Download hier de lesdata voor de tweewekelijkse cursussen 2016-2017 (PDF)

Centrumreglement 2016-2017

Download hier het centrumreglement 2016-2017 (PDF)

Evaluatiereglement 2016-2017

Download hier het evaluatiereglement 2016-2017 (PDF)

Opendeurdagen/Infomomenten

– #BibInspired 2: Infodag i.s.m. Hoofdbibliotheek Kris Lambert van Oostende op 3 juni 2017

Partners en links